Gebruikersvoorwaarden Ducati Assen

Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en de Cookie Policy, zijn van toepassing op het gebruik van de website van Ducati Assen met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de website worden aangeboden.

Lees de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies goed door voordat u de website van Ducati Assen gaat gebruiken. Door het gebruik van de Ducati Assen website aanvaard u de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies en gaat u akkoord u hieraan te houden.

De Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies worden zo nu en dan door Ducati Assen aangepast. Lees deze dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Zodra u gebruik maakt van de website gaat u akkoord met de meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies.

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de Ducati Assen website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Ducati Assen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de Ducati Assen websites kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op Ducati Assen website verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Ducati Assen wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van de Ducati Assen website of van de op of via Ducati Assen website ter beschikking gestelde informatie.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de Ducati Assen website staan die geheel onafhankelijk opereren van Ducati Assen en waar Ducati Assen geen enkele zeggenschap over heeft. Ducati Assen heeft deze ter informatie en gemak voor u opgenomen.
Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy, cookie policy en gebruiksvoorwaarden hebben en we adviseren u die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Ducati Assen is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de Ducati Assen website, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij Ducati Assen of haar licentiegevers.

U kunt de informatie op de Ducati Assen website raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van de Ducati Assen website, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van Ducati Assen of haar licentiegevers vereist.

Rechtskeuze

Op het gebruik van de website van Ducati Assen is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen

Indien u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen: 

Ducati Assen
Industrieweg 11
9402 NP Assen
0592-250007
info@ducatiassen.nl